Каталог товарів
Двоканальний мікропроцесорний регулятор температури TermoPro 602

Двоканальний мікропроцесорний регулятор температури TermoPro 602

Терморегулятори (контролери температури)

Двоканальний мікропроцесорний регулятор температури TermoPro 602 призначений для застосування в системах автоматичного регулювання температури за пропорційно інтегрально диферинціальному закону регулювання. Регулятор має два незалежні канали регулювання з автоматичним настроюванням параметрів ПІД закону по кожному каналу.

Як датчики температури застосовуються термоелектричні перетворювачі (термопари) типу XK (L). В якості вихідних комутуючих елементів в регуляторі використовуються напівпровідникові симістори з детекторами нульової напруги фази, які гальванічно розв’язані від внутрішніх ланцюгів регулятора. Регулятор може використовуватися для комутації будь-яких ланцюгів змінного струму напругою 12-250 В і частотою 50-60 Гц в тому числі напівпровідникових симісторов і тиристорів.

За наявністі «відхилення», на задній панелі регулятора через 5 секунд після натиснення кнопок, регулятор переходить в режим індикації відхилення температури від заданої по обох каналах одночасно. При цьому, в лівій частині індикатора відображається значення відхилення по першому каналу, в правій по другому. Діапазон діагностованих значень від -19 С до +19 С. При виході температури за вказаний діапазон відображається знак перевищення « -П » або « П».

Якщо включений режим індикації відхилення температури від заданої, то на індикаторі відображається абсолютне значення температури по одному з каналів. При цьому, номер каналу відображається в лівому розряді індикатора символами “I ” і ” II” для першого і другого каналів, відповідно.

Налаштування параметрів регулювання проводиться автоматично, незалежно в кожному каналі. Процес самонастроювання включається, якщо в момент включення живлення або при зміні заданої температури реальна температура нижче заданої на деяку величину, яка визначається з поточних параметрів налаштування. Процес налаштування відбувається по кривій розгону до моменту виходу на задану температуру. Завдяки застосуванню принципів нечіткої логіки (Fuzzy Logic) якість настройки буде краще з кожним циклом самонастроювання.