Ціни та асортимент просимо уточняти: тел/факс (032) 295 10 61

Іономір універсальний І-160 МІ

Лабораторний іономір І-160МІ призначений для прямого або непрямого потенціометричного вимірювання активності іонів водню (pH), активності і концентрації інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pX), окислювально-відновлювальних потенціалів (Eh) і температури у водних розчинах і здатний представляти результати вимірювань в цифровій формі і у вигляді аналогового сигнала напруження постійного струму. Прилад викроистовується в лабораторіях підприемств і науково-дослідних установах хімічної, металургічної, фармацефтичної промисловості, в сільському господарстві, медицині, біології, а також в інших галузях народного господарства. Даний прилад є аналогом І-160 і І-160МА.

Іономір І-160МІ є мікропроцесорною моделлю, котра дозволяє проводити вимірювання із заданою тривалістю, безперервні вимірювання, а також вимірювання з автоматичним визначенням закінчення (автовимірювання). Простий в експлуатації, може працювати в діалоговому режимі з викроистанням підказок оператору. В іономірі передбачена можливість проведення багатоточечної настройки, оперативної самодіагностики, контролю параметрів електродної системы, результатів і часу настройки. І-160 МІ дозволяє проводити попередній вибір алгоритму роботи приладу в режимах настройки і вимірювання. В пам'яті приладу зберігаються методики виробничих вимірювань, в т.ч. методи добавок. Крім того іономір І-160МІ зберігає в пам'яті настроєні константи девяти електродних систем. В приладі передбачена можливість аналіза і обробки даних на комп'ютері. В пам'яті может зберігатись до 100 результатів вимірювання. Іономір може оснащуватися різними взаємозамінними термодатчиками, що дозволяє при їх використанні не проводити настройку іономіра при заміні.

 

Вимірювана величина

Одиниця вимірювання

Діапазон вимірювання

Дискретність

Похибка перетворювача

Похибка приладу

 

рХ

-

-2000 – +2000

0,001

±0,014(Ion±1), ±0,028(Ion±2)

0,05

 

рН

-

-1000 – +14000

0,001

0,014

0,03

 

Eh(ЕДС)

мВ

-3000 – +3000

0,1

0,7

-

 

сХ

г/л, г/кг, моль/л, моль/л екв.

10-6 –100

автоматично

одновалентні ±2,5%
двовалентні ±5%

-

 

Т

°С

-20 – 150

0,1

0,5

0,5

Іономір універсальний АІ-123 (Україна)

Лабораторний іономір АІ-123 призначений для використання в різних галузях. Сумісний із всіма типами іоноселективних і рН-електродів. Вимірювальний електрод, одинарний або комбінований, підключається до вимірювального перетворювача через роз'єм типу BNC, електрод порівняння повинен закінчуватись однополюсною вилкою типа Ш-4,0. Вимірювальний перетворювач розміщений в пластмасовому ударостійкому корпусі. Результати вимірювань відображаються на графічному дисплеї. Режими роботи вимірювання рН/рХ, вимірювання концентрації, перегляд результатів вимірювання.

Характерні особливості АI-123: Іономір має 8 незалежних каналів градуювання. Це означає, що до вимірювального перетворювача, можна підключити послідовно до 8 різних електродів і виконати градуювання вимірювального канала рН(рХ) за двама стандартними зразками.

Настройка вимірювальних каналів: кожному каналу можна задати свою назву, час вимірювання, значення температури розчина при ручній температурній компенсації і координату рН ізопотенціальної точки.

Визначення параметрів іоноселективних електродів: В процесі градуювання іономер визначає дійсні значення координати ізопотенціальної точки рН-електрода і крутизну електродної характеристики. Параметри градуювання запам'ятовуються в енергонезалежній пам'яті з можливістю перегляду по кожному каналу. За значенням крутизни електродної характеристики визначається придатність електрода до роботи.

Розпізнавання 24-х стандартних буферних розчинів pH і pX. Іономір автоматично розпізнає значення рН БР, котрі відповідають ГОСТ 8.134, вносит поправку в значення рН БР в залежності від зміни температури БР.

Автоматична і ручна термокомпенсація. Іономір має ручну і автоматичну компенсацію зміни параметрів вимірювального електрода від температури. Режим ручної термокомпенсації активується якщо датчик температури не підключений до іономіра.

Два метода вимірювання концентрації. Вимірювання концентрації здійснюється двома методами: прямою потенціометрією і відомою добавкою. Результат вимірювання може відображатись як масова доля іона, що визначається (мг/кг), або як молярна концентрація (ммоль/л). Методика розрахунку концентрації, що використовується в іономірі, легко поєднується із всіма існуючими методиками вимірювання концентрації приведеними вище методами.

Іономір працює в режимі реального часу. Обладнаний годинником-календарем. В процесі вимірювань на дисплеї відображаються покази рН/рХ, температури розчину, ЕДС, часу, що залишився до кінця вимірювання, номер канала.

База даних вимірювання pH/pX. Іономір запам'ятовує результати останніх 412 вимірів рН/рХ. При цьому база даних може відключатись і очищатись.

 

Вимірювана величина

Діапазон вимірювання

Дискретність

Абсолютна похибка

 

рХ

1 - 7

0,001

±0,02

 

рН

0 -14

0,001

±0,014

 

Eh(ЕДС)

-2400 – +2400

0,1

±0,5

 

Температура, °С

0 –100

0,1

±0,5

 

Концентрація (мг/дм3, моль/л, мг/кг)

0,0 – 9999,9

0,1

визначається методикою вимірювання

© 2020 Міра. Всі права захищено.
Зробити замовлення
Просимо вводити дані, які будуть використані для відправки товару
1000 символів ліворуч